Đối tác của chúng tôi

Đối tác Columbia là một cộng đồng các chuyên gia hàng đẩu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực muốn biến đổi năng lực của những người để tận hưởng một cuộc sống thoải mái về tâm hồn, cũng như thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống. Những đối tác hàng đầu của Thecolumbiapartnership có thể đến từ những diễn giả cá nhân, những nhà lãnh đạo hàng đầu, những CEO, giám đốc tập đoàn và các trường học để theo đuổi và duy trì sứ vụ quan trọng hướng đến cái đẹp.

Chúng tôi cung cấp nhiều khóa huấn luyện, tư vấn, nói chuyện, trình bày về hội thảo / kinh nghiệm học tập, lập kế hoạch trong tương lai, xuất bản phẩm, mạng lưới và môi giới kiến ​​thức và dịch vụ. Chúng tôi tìm cách phát triển năng lực của khách hàng theo những chuyển biến rõ ràng nhất theo rất nhiều những phương pháp hàng đầu được chứng nhận là đặc biệt hiệu quả nhất hiện nay.